Proiectul „COmpetente Digitale pentru DEzvoltarea IMM-urilor” face posibilă oportunitatea angajatorilor de a crește performanța echipei oferindu-le angajaților posibilitatea de a participa la cursuri gratuite susținute de traineri experimentați, pe diferite tematici, pentru îmbunătățirea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor în domeniul IT.

Oferim sprijin IMM-urilor prin implementarea de programe de învățare la locul de muncă, prin organizarea de ateliere/seminarii în cadrul cărora se va pune la dispoziție instrumente ajutătoare pentru introducerea programelor de instruire digitală la locul de muncă, platforme de e-learning care să sprijine realizarea programelor de formare (analiza nevoii de formare, planificarea formarii, alegerea tehnicilor celor mai adecvate în contextul folosirii tehnicilor digitale de instruire).

Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunostințe/competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: COmpetente Digitale pentru DEzvoltarea IMM-urilor
Numele beneficiarului: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BIHOR
Valoarea totală a proiectului: 4,717,845.14 RON Contract POCU/860/3/12/143314