Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) și Fundația LAM Ilieni vor implementa împreună proiectul 40.000 de motive să devii antreprenor în România, selectat spre finanțare (cu 99 de puncte) în cadrul apelului de proiecte Diaspora Start Up.

Proiectul are o valoare totală de 9,134,198.41 lei și vizează încurajarea antreprenoriatului și ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 32 de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană, în regiunile Centru și Nord-Vest, în cadrul unei scheme de antreprenoriat dedicate cetățenilor români care trăiesc în Ungaria și doresc să revină în țară pentru a lansa propria afacere.

Proiectul va sprijini în total 260 de persoane adulte, cetățeni români cu reședința sau domiciliul în regiunea Centru sau Nord-Vest, având simultan domiciliul sau rezidența în Ungaria în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă. Pentru a putea participa în proiect aceste persoane vor trebui să demonstreze experiența antreprenorială, sau fie capacitatea tehnică și profesională, fie cunoștințele de specialitate în domeniul afacerii propuse.

Cele 260 de persoane vor fi pregătite pentru inițierea și dezvoltarea propriei afaceri în cadrul unui program de formare antreprenorială derulat online, prin intermediul unei platforme e-learning, cu o durată de minim 40 de ore pentru fiecare cursant. Persoanele care vor finaliza cu succes cursul vor putea înscrie planul de afaceri pregătit în cadrul programului de formare la concursul de planuri de afaceri, având șansa de a obține sprijin financiar sub forma de ajutor de minimis.

Cele 32 de persoane ale căror planuri de afaceri vor fi selectate spre finanțare vor beneficia de servicii de mentorat în cadrul evenimentelor Startupbootcamp și prin intermediul sesiunilor individuale de mentorat on-line, vor fi sprijinite în înființare și demararea propriei afaceri, și vor primi sprijin financiar pentru implementarea planului de afaceri în valoare de maxim 40.000 euro fiecare.

Un important element inovator al proiectului îl constituie rețeaua de colaborare, care va conecta grupul țintă cu oportunitățile de dezvoltare antreprenorială din România, le va asigura sprijin antreprenorial complementar sprijinului acordat de experții partenerilor, și va funcționa ca și comunitate de sprijin, în cadrul careia membrii își vor oferi sprijin reciproc prin împărtășirea de informații, experiențe, povești și succes și reușite în afaceri.

Un alt rezultat al proiectului va fi cercetarea socio-economică a mediului instituțional și cultural al antreprenoriatului din regiunile Nord-Vest si Centru, care va fi un instrument practic pentru viitorii antreprenori și pentru antreprenorii din cele două regiuni, inclusiv în perioada de sustenabilitate.

Atât Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, cât și Fundația LAM Ilieni au experiență de peste 10 ani în dezvoltarea mediului de afaceri din România, inclusiv în cadrul unor proiecte anterioare finanțate prin POSDRU și HURO CBC 2007-2013. Mai mult, Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România este partener responsabil pentru componenta de antreprenoriat în cadrul unui proiect POCU 4.1, care vizează dezvoltarea comunității marginalizate roma din comuna Diosig, județul Bihor.

Link: www.diasporaungaria.ro

Facebook: https://www.facebook.com/DiasporaUngaria/