Programul DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig, este un program de încurajare și stimulare a intervenției în domeniul ocupării forței de muncă prin activitatea Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, Subactivitatea Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri implementat de către Comuna Diosig prin intermediul Asociației pentru Promovarea Afacerilor în România- APPAR

În cadrul Programului va fi organizat și derulat un concurs de planuri de afaceri în vederea selectării de 25 planuri de afaceri elaborate de membrii grupului ținta în valoare de 25.000 de euro / plan de afaceri / firma.