APPAR a implementat proiectul “Model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni” cu scopul de a dezvolta spiritul antreprenorial şi de a creşte abilităţile antreprenoriale ale persoanelor din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru si Vest. În cadrul acestui proiect partenerii noştri au fost Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, Fundaţia LAM, Asociaţia de Afaceri Ungare în România şi Békéscsabai Regionális Képző Központ (Ungaria).
Ideea principală care a stat la baza dezvoltării proiectului a fost aceea de a încuraja, prin multiple instrumente, antreprenoriatul şi ocuparea forţei de muncă în centrele urbane din regiunile vizate prin crearea de noi întreprinderi, precum şi prin consolidarea întreprinderilor existente. În cadrul proiectului s-au creat trei centre regionale de dezvoltare antreprenorială, 585 de persoane au participat la cursuri şi, ca urmare, 65 de persoane şi-au înfiinţat o firmă nouă.

Web: Spirit

Cod proiect: POSDRU/92/3.1/S/50583