În parteneriat cu Facultatea de Socilogie a Universității din Debrețin, APPAR și-a propus în cadrul proiectului ”Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional competences and the offer of vocational training institutes” să stimuleze competitivitatea economică a zonei Valea Ierului prin intermediul unor propuneri adresate întreprinderilor locale și furnizorilor de formare profesională. În cadrul proiectului s-a elaborat un studiu ce prezintă așteptările întreprinderilor cu mai mult de 5 angajați față de abilitățile angajaților, pe de o parte, și ofertele furnizorilor de formare profesională, pe de altă parte. Pe baza acestora, în studiu se fac propuneri cu privire la cursurile de formare posibile și necesare, și se prezintă oportunitățile de colaborare. Grupul-țintă a fost alcătuit din furnizorii de formare profesională și IMM-urile din zona Valea Ierului.

WebKnow-flow

Cod proiectHURO /0901/267/2.2.4