APPAR a implementat proiectul ”Formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor din judeţul Bihor” în parteneriat cu Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Ungaria) cu scopul de a stimula adaptabilitatea angajaților și a întreprinderilor la normele naționale și la cele europene. În cadrul proiectului s-au realizat 12 cursuri de formare profesională în cadrul a 3 programe de formare profesională: patru cursuri de perfecţionare autorizate pentru ocupaţia de inspector protecţia muncii, patru cursuri de managementul securităţii şi sănătăţii în muncă, patru cursuri de perfecţionare autorizate pentru ocupaţia de coordonator în materie de SSM. În cadrul proiectului s-au ținut 720 ore de curs, la care au participat 300 de persoane, dintre care 200 angajaţi şi 100 manageri.

Cod proiectPOSDRU/38/3.2/G/12509