COD SIPOCA/SMIS2014+: 973/151312

Proiectul este implementat de Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România.

Parteneri: Comunele Aușeu, Biharia, Buduslău, Cherechiu, Diosig, Holod, Lugașu de Jos, Roșiori, Sălacea, Sâniob, Tămășeu, Tarcea, Vadu Crișului și orașul Săcueni.

Obiectivul general al proiectului:

 • Realizarea unui sistem de informare eficientă și coordonată între serviciile voluntare pentru situații de urgență din județul Bihor,
 • Îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor pompierilor voluntari, pentru îmbunătățirea gestionării dezastrelor în județ.
 • Proiectul va iniția cooperarea între unitățile voluntare pentru situații de urgență din cele 14 comune/oraș, cu care APPAR a semnat parteneriat pentru dezvoltarea locala,
 • Generarea și menținerea unui mecanism de cooperare între SVSU și pompierii voluntari din județul Bihor
 • Creșterea vizibilității și conștientizarea luptei împotriva situațiilor de urgență și revigorarea prestigiului acestei vocații nobile.
 • Creșterea capacității membrilor APPAR-lui (partenerilor – 14 UAT) prin îmbunătățirea competențelor a membrilor acestuia cu privire la gestionarea riscurilor și de acordarea primului ajutor

Rezultate așteptate:

 • Un sistem de informare eficientă și coordonată între serviciile voluntare pentru situații de urgență din cele 14 comune/oraș cu care APPAR a semnat parteneriate pentru dezvoltarea locală, implicând personal din autoritățile și instituțiile publice și locale (personal de conducere și de execuție); aleși locali, pompieri voluntari, cetățeni, ONG-uri.
 • Instruirea unui număr de 200 de persoane: membrii ai asociației APPAR- locuitorii ai 14 UAT –uri partenere, pentru profesia de servant pompier (cod COR 541104) și acordarea primului ajutor
 • Organizarea unui exercițiu comun prin implicarea mai multor voluntari din cele 14 comune/oraș vizate de proiect cu privire la promovarea dezvoltării la nivel județean, respectiv pentru schimb de bune practici între unități.
 • Reducerea barierelor birocratice pe parcursul dezvoltării serviciilor voluntare pentru situații de urgență și în actualizarea documentelor de funcționare a acestora, prin asigurare de sprijin/consultanță pentru cele 14 autorități locale în aceste procese.

Valoarea totală a proiectului: 424.481,00 RON

Valoarea cofinanțării asigurată de Uniunea Europeană: 353.593,00 RON

Valoarea finanțării naționale: 62.398,78 RON

Durata proiectului: 14 luni, 16.06.2022-15.08.2023

Grupul țintă a proiectului este alcătuit după cum urmează:

 • 100 de persoane, membrii ai Asociației pentru Promovarea Afacerilor în România, care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor voluntare pentru situații de urgență în cadrul autorităților publice locale din cele 14 UAT
 • 42 aleși locali, din care 14 primări, 28 consilieri locali – 14 persoane, șef serviciu al serviciilor voluntare pentru situații de urgență
 • 44 cetățeni – din cele 14 UAT
 • Cele 200 de persoane membrii ai grupului țintă vor participa la cursurile de servant pompier sau prim ajutor, în funcție de nevoile fiecărui participant.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Informații suplimentare:
www.poca.ro
www.rove.ro
www.centrupompieri.ro

sau prin e-mail și/sau telefon
office@rove.ro
+40 259 43 56 22
+40 770 52 67 86