Servant Pompier

Durata curs: __ de ore

Număr persoane maxim pe grupă: 28

Condiții de acces: Învățământ gimnazial (8 clase)

Tipul de certificat obținut: Certificat de absolvire

Documente necesare pentru înscriere:

  • Carte de identitate – copie
  • Diplomă/adeverință/certificat pentru ultimul studiu finalizat – copie
  • Adeverință medicală de la medicul de familie – original
  • Certificat de naștere – copie

Cursul oferă flexibilitate în ceea ce privește partea teoretică, permițând participanților să o parcurgă într-un mod adaptabil nevoilor și programului lor. În ceea ce privește partea practică a cursului, aceasta necesită prezența la Centrul de Pompieri Voluntari din Diosig, care este echipat cu toate facilitățile și dotările necesare pentru desfășurarea acestei componente a cursului.

Descrierea cursului:

Cursul de Servant Pompier este un curs de tip inițiere care pregătește participanții pentru a face parte din echipajele de intervenție și pentru a gestiona diverse situații de urgență, contribuind la protejarea vieții, a proprietății și a mediului înconjurător. Este adaptat pentru a instrui personalul în cadrul serviciilor de urgență voluntare sau private, oferind cunoștințe și abilități necesare pentru a răspunde la diversele provocări și riscuri din domeniul intervențiilor de urgență.

Tematicile abordate în cadrul cursului sunt:

Cursul de Servant Pompier este structurat în șase module esențiale, fiecare abordând aspecte distincte ale pregătirii și intervenției în situații de urgență.

În cadrul Modulului 1, se concentrează pe efectuarea activităților de pregătire pentru intervenție în situații de urgență. Aici, cursanții învață despre cunoașterea și manevrarea accesoriilor de protecție, tehnici de escaladare și aspecte legate de pregătirea și desfășurarea concursurilor profesionale. În plus, se examinează noțiuni esențiale referitoare la incendii, precum și riscurile și sursele acestora.

Modulul 2, desfășurarea activităților premergătoare intervenției în situații de urgență, explorează organizarea grupelor și îndatoririle servanților înainte de intervenție. Cursanții învață despre formarea și deplasarea echipelor către locul intervenției, identificarea substanțelor periculoase și procedurile de evacuare în situații de urgență.

În Modulul 3, executarea intervenției în situații de urgență, sunt abordate tehnici specifice de stingere a incendiilor, acordare a primului ajutor medical și gestionare a diverselor situații de urgență, precum inundații sau accidente nucleare.

Modulul 4 se concentrează pe Întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotare, unde se învață aspecte legate de clasificarea mijloacelor tehnice, norme de exploatare și asistență tehnică pentru autospeciale și accesorii.

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă este subiectul Modulului 5. Aici, se examinează riscurile specifice ale activității de pompier, precum și metodele de intervenție în caz de accidente.

Ultimul modul, Modulul 6, tratează aplicarea normelor de protecție a mediului, unde se explorează legislația referitoare la protecția mediului și se învață metode de diminuare a riscurilor de mediu și consumului de resurse naturale.

Aceste module acoperă o gamă largă de cunoștințe și abilități necesare pentru a acționa eficient în situații de urgență și pentru a menține un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți cei implicați.

 

La finalul cursului, după absolvirea examenului final, participanții vor primi Certificat de absolvire a cursului acreditat.