Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă COD COR: 226302

Descriere: Cursul urmăreşte însuşirea cunoştinţelor de bază pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi dobândirea şi antrenarea capacităţilor de aplicare corectă şi concretă a noţiunilor de bază în activitatea de protecţia muncii.

Pe întrega perioadă de desfășurare a cursului veți acumula cunoștințele necesare elaborării planului de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii de securitate și sănatate în muncă și a tematicii și fișelor individuale de instruire. Vor avea loc discuţii libere pe baza suportului informativ şi a legislaţiei de protecţia muncii.

Cui se adresează: specialiști în domeniu, tineri profesioniști și debutanți, șomeri, studenți.

Tip program: specializare

Competențe dobândite:

Organizarea activității de prevenire și protecție;

 • Promovarea unei culturi pozitive de sănătate și securitate;
 • Stabilirea semnalizărilor de securitate și sănătate;
 • Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă;
 • Asigurarea echipamentelor individuale de protecție;
 • Prevenirea accidentelor de muncă și menținerea strării de sănptate a personalului;
 • Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
 • Monitorizarea aspectelor de securitate și săsnptate în muncă;
 • Coordonarea activităților de evacuare și intervenție în caz de necesitate.

Durata de pregătire teorie/practică: 80 ore, din care 50 de ore pregătire teoretică, 30 de ore pregătire practică

Locul de desfășurare: Oradea, dar se poate stabilii după cerințele clientului

Condiții de acces la curs: studii superioare technice

Documente necesare înscrieri:

 • fișa de înscriere;
 • carte de identitate;
 • copie ultima diplomă de studii absolvite;
 • certificat de naștere.

Certificat obținut: Certificat de absolvire acreditat ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale)